Assistant Bilingue ( FR / NL)

--Carrée, Biebuyck & Partners--

 

Voor een mooie KMO gelegen in Brussel, zijn we op zoek naar een : 

TWEETALIG ASSISTENT ( FR / NL)


Als assistent draag je bij aan de goede werking van het juridisch en fiscaal team en ben je de back-up van de assistent van de CEO. Je taken zijn in het bijzonder:

 • de experts ondersteunen bij de voorbereiding van seminars of presentaties
 • de agenda van het team volgen en de logistieke aspecten daarvan verzorgen
 • juridische-actualiteitsnota's opstellen op basis van de input van de experts
 • de juridische ontwikkelingen volgen m.b.v. gespecialiseerde informatiesites
 • de formaliteiten vervullen die verband houden met de werking van een vzw (publicatie in het Belgisch Staatsblad)
 • de organisatie van de beslissingsorganen van het bedrijf verzorgen (Algemene vergadering en Raad van Bestuur)
 • websites bijwerken via een CMS
 • de rol van back-up van de assistent van de CEO vervullen (beheer van agenda, reizen en vergaderingen)

Het profiel dat we zoeken

 • Tweetalig (NL/FR) met operationele beheersing van Engels
 • Proactief, bedachtzaam, georganiseerd en flexibel
 • Vermogen om autonoom en dynamisch te werken en vlot contacten te leggen
 • Beheersing van IT-tools (Office-suite, SharePoint, CRM)
 • Perfecte spelling in de moedertaal
 • Hogere opleiding als juridisch assistent/paralegal of andere voor de functie relevante opleiding met een goede kennis van de juridische terminologie is een pluspun

------------------------------------------------------------------------------------

Nous recherchons pour une belle PME située à Bruxelles un (e)


ASSISTANT(E) BILINGUE ( FR / NL)


En tant qu’Assistant, vous contribuez au bon fonctionnement de l’équipe juridique et fiscale et êtes le back-up de l’assistante du CEO, en particulier, vous :

 • Assistez les experts dans la préparation de séminaires ou de présentations
 • Suivez l’agenda de l’équipe et en assurez la logistique
 • Rédigez des notes d’actualité juridique sur base de l’input des experts
 • Assurez une veille juridique et notamment sous forme de recherches sur des sites d’information spécialisés
 • Effectuez les formalités liées au fonctionnement d’une asbl (publication au Moniteur Belge)
 • Assurez la bonne organisation des organes décisionnels (Assemblée Générale et Conseil d’administration)
 • Mettez à jour des sites web via un CMS
 • Etes le back-up de l’assistante du CEO (gestion agenda, voyages et réunions)

Le profil que nous recherchons

 • Bilingue (NL/FR) et anglais opérationnel
 • Personne pro-active, réfléchie, organisée, flexible
 • Capacité de travailler de manière autonome, dynamique et avec le contact facile
 • Maîtrise des outils informatiques (suite Office, SharePoint, CRM)
 • Orthographe irréprochable dans la langue maternelle
 • Formation supérieure en assistance juridique/paralegal ou autre formation pertinente par rapport à la fonction avec de bonnes connaissance de la terminologie juridique est un atout