Bij Interim Management zoeken we naar hoog opgeleid tijdelijk personeel om tijdelijk vacatures in uw bedrijf in te vullen.

Als u een tijdelijke vacature hebt, kunnen we het probleem snel oplossen door u uw eigen bekwame Interim Manager toe te wijzen. Daarnaast zullen we u professioneel advies geven over de opdracht en die opdracht ook opvolgen.

Waarom Interim Management?

Hebt u niet de middelen of expertise om de dingen gedaan te krijgen? Dan kan een Interim Manager van grote waarde zijn voor uw bedrijf:

Transition Management

 • Vervanging in geval van ziekte
 • Moederschapsverlof
 • Ontslag, enz.

Change Management

 • Een bedrijf, divisie of business unit opstarten of stopzetten
 • Fusie en overname 
 • Herdenken van bedrijfsprocessen
 • Verhuis  enz.

Crisis Management

 • Vernieuwing en herstructurering
 • Problemen met aanwerven
 • Extra middelen bij werkoverlast
 • Gebrek aan expertise
 • Conflictmanagement
 • Verbetering van de efficiëntie, enz.

Project Management

 • IPO
 • Bedrijfsontwikkeling
 • Nieuwe IT-systemen invoeren, enz.

Voordelen

Interim Management biedt een aantal voordelen:

Snelheid Interim Managers zijn onmiddellijk inzetbaar en kunnen na enkele dagen al beginnen met een minimum aan aanwervings- of stopzettingsformaliteiten.
Ervaring Interim Managers zijn meer dan bekwaam voor om het even welke opdracht.
Resultaten Interim Managers zijn het gewoon om beoordeeld te worden op basis van resultaten, waardoor ze altijd enorm gemotiveerd zijn.
Kennisoverdracht Interim Managers besprenkelen uw team met een enorme hoeveelheid aan vaardigheden, contacten en ervaring waarvan u nog lang na hun vertrek gebruik zult kunnen maken.
Objectiviteit Hoewel ze de bedrijfsethiek altijd indachtig zullen zijn, zullen Interim Managers zich niet laten tegenhouden door bedrijfspolitiek, persoonlijkheden of protocols.
Focus U kunt een kritische taak toewijzen aan een Interim Manager en meten hoe goed hij presteert.
Kostenefficiëntie Rekening houdende met al deze voordelen zijn Interim Managers meer dan hun prijs waard.

Profielen

Interim Managers zijn ervaren, praktische executives die hun diensten al meermaals hebben bewezen. Ze zijn toegewijd en gedreven om op tijd en binnen het vooropgestelde budget resultaten te halen voor onze klanten. Ze komen uit allerlei industriële en dienstensectoren.

Ze hebben beslist om een nieuwe richting te geven aan hun professionele loopbaan door hun eigen bedrijf op te richten. Hun zelfstandige/onafhankelijke positie laat hen toe een nieuwe kijk te werpen op de opdracht én de organisatie waaraan ze worden toegewezen. Ze zijn onmiddellijk inzetbaar en wanneer u ze niet meer nodig hebt, gaan ze meteen weer weg.

Alle Interim Managers worden grondig geëvalueerd voor ze aan onze klanten worden voorgesteld. Interim Managers moeten niet alleen hun vroegere prestaties kunnen aantonen, maar ook hun interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden.

Process

1. Intake 2. Selectie 3. Implementatie 4. Einde
       

Werken met de klant om drie zaken te definiëren

 • De behoefte
 • De doelstelling van de opdracht
 • Het profiel van de Interim Manager
 
 

Een Interim Manager selecteren

 • Zoeken in de databank
 • Nieuw sollicitatiegesprek met de kandidaat, controle van zijn referenties
  en briefing over de opdracht
 • 2-3 Interim Managers voorstellen aan de klant
 
 

De opdracht implementeren

 • De Interim Manager maakt een actieplan op
 • Regelmatige opvolgingsvergaderingen met de klant, de Interim Manager en CBP
 
 

Einde van de opdracht

 • De continuïteit garanderen door de overdracht aan de rest van het bedrijf te organiseren
 • Eindvergadering om de samenwerking en de deliverables te evalueren